Dezinsekcija

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup mehaničkih, bioloških i hemijskih mera i postupaka koji se sprovode u cilju uništavanja, suzbijanja ili smanjenja broja štetnih insekata. Sprovodi se kao mera profilakse u objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica, zdravstvenim ustanovama, predškolskim i školskim objektima, stambenim jedinicama, javnim površinama i slično. Za dezinsekciju se koriste insekticidi i repalenti.

Metode dezinsekcije: Uništavanje insekata fizičkim metodama zasniva se na mehaničkom ili ručnom uklanjanju insekata, postavljanju mehaničkih zamki, primeni temperature, jonizujućeg ili drugog zračenja, ultrazvuka, električne struje i sl. Biološke metode se zasnivaju na upotrebi prirodnog predatora koji ograničava njihovo razmnožavanje. Hemijske metode koriste toksične materije koje izazivaju smrt insekta (insekticidi) ili repelente koji rasteruju insekte.

Postupak sprovođenja

Dezinsekcija se sprovodi od strane organizacija ili službi za dezinsekciju i pojedinaca, edukovanih za te poslove kroz nekoliko faza:

  • Uvid u stanje objekta i stepana infestacije.
  • Planiranje i sprovođenje mera dezinsekcije.

Dezinsekcija se najčešće sprovodi primenom određenih postupaka kao što su:

  • prskanje ručnim ili motornim prskalicama,
  • hladno ili toplo zamagljivanje električnim ili benzinskim uređajem,
  • zaprašivanje,
  • nanošenjem specifičnih insekticidnih mamaca,
  • postavljanje klopki.

Kontrola uspešnosti dezinsekcije ostvaruje se razgovorom sa naručiocem dezinskecije, ponovljenim pregledom, postavljanjem feromonskih lepljivih zamki ili korišćenjem sredstava za isterivanje insekata.

Title

Go to Top