Semenska roba

Semenska roba

Semenska roba koju možete naći kod nas je deklarisana roba renomiranih proizvođača semenskog materijala od kojih izdvajamo Institut Smederevska Palanka, Superior Velika Plana i Agro mobil Guča.

Seme je reproduktivni biljni organ prisutan samo kod semenjača. Njihova funkcija je razmnožavanje. Semenka je buduća mlada biljka (embrij) u mirovanju. Ona tako preživljava nepovoljne uslove vanjske sredine. U semenu je klica, začetak nove biljke. Nakon oplodnje i pod povoljnim uslovima, iz tog semenog zametka razvije se biljka.

Građa semena

Seme se sastoji od: embrija, endosperma i semene ljuske. Endosperm i embrij se nalaze u semenu svih vrsta četinjača i mnogih listača. Endosperm nema seme: bagrema, breze, hrasta, javora, kestena, leske, oraha i dr.

Endosperm se nalazi unutar semene ljuske. Služi kao rezervoar hrane  potrebne za klijanje embrija i početni razvoj biljčice. Semena ljuska štiti unutrašnjost semena od nepovoljnih vanjskih uticaja i reguliše komunikaciju semena sa okolinom. Na zrelom semenu može se videti mikropila i hilum (pupak). Mikropila je mesto na kojem puca ljuska kod klijanja, a hilum je mesto na kojem je eeme privršćeno za dršku.

Tipovi semena

  • Pravo seme vadi se iz suvih plodova. Tu spada većina četinjača i biljke sa suvim plodom ili tobolcem (topola, vrba itd.). Vađenje semena svodi se na sušenje plodova grejanjem ili rešetanjem.
  • Suvi plodovi – kod kojih je seme čvrsto obavijeno perikarpom (hrast lužnjak, pitomi kesten, jasen, brest itd.). Seme se uopšte ne vadi, nego se čitav plod koristi kao seme.
  • Mesnati plodovi imaju mesnato usplođe (orah, šljiva, jabuka, kruška itd.). Seme iz ovih plodova odvaja se maceriranjem i ispiranjem mesnatog usplođa u vodi.

Rađanje iz semena

Za rađanje iz ploda ili semena najvažniji faktori su biološka svojstva biljke, spoljni uslovi i socijalni položaj (gustina sadnje, klasa). Samo neke vrste rađaju punim rodom svake, ili svake druge godine. Za vreme punog roda dobija se kvalitetnije seme. Semena i plodovi postaju semenska roba kada se pripreme za prodaju.

Title

Go to Top