Poljoprivredna apoteka

Poljoprivredna apoteka

Poljoprivredna apoteka je prodavnica specijalizovana za trgovinu semenskom robom, hranom za domaće životinje ( koncetrati ), insekticidima, fungicidima i herbicidima

Poljoprivreda

Poljoprivreda je društvena delatnost koju karakteriše postupak proizvodnje hrane za ljude, hrane za stoku i sličnih proizvoda. Proces se odvija putem uzgoja određenih biljaka i domaćih životinja (stoke). Broj ljudi u svetu uključenih u poljoprivredu, veći je nego za bilo koju drugu granu privrede.

Na poljoprivredu se može gledati kao na izdržavanje zemljoradnjom. To podrazumeva proizvodnju hrane za potrebe poljoprivrednika i njegove porodice. Međutim, danas je ona i važna komercijalnu delatnost.

Komercijalna poljoprivreda

Komercijalnu poljoprivredu karakteriše sticanje novčane dobiti obrađivanjem zemlje. To se radi u svrhu prinosa letine, za komercijalni uzgoj domaćih životinja, ili i jedno i drugo. Danas su za poljoprivredu važna poljoprivredna znanja i veštine poznate kao poljoprivredna nauka. Sva poljoprivredna apoteka zasniva se na tim činjenicama.

Poljoprivredne apoteke pomažu da se proizvode i dobra kao npr. ukrasno cveće i rasadno bilje, drvena građa, đubrivo, goriva (metan iz biomase, biodizel). Tu su i štavljena životinjska koža, hemikalije (etanol, alkoholi i plastične mase), vlakna (pamuk, vuna, konoplja, i lan) bio-lekovita srestva, duvan, itd.

Poljoprivredna mehanizacija

Poljoprivredna mehanizacija značajno povećava efikasnost i  produktivnost poljoprivredne proizvodnje. Mnoge njene delove i vrste na lageru oma svaka bolje opremljena poljoprivredna apoteka. U mnogim delovima sveta još uvek se koriste životinje (konji, mazge, volovi, kamile, lame i dr.) kod obrade polja, žetve i prevoza poljoprivrednih proizvoda.

Poljoprivreda apoteka i tehnološki razvoj

U tehnološki razvijenijem svetu koriste se avioni, helikopteri, kamioni, traktori… Koriste se za setvu, zaprašivanje protiv insekata, kontrolu štetočina, prevoz robe… Računari postaju nezamenjivo pomagalo u upravljanju poljoprivrednim gazdinstvima.

Prema Nacionalnoj inženjerskoj akademiji iz SAD, poljoprivredna mehanizacija je među prvih 20 inženjerskih dostignuća dvadesetog veka.
Poljoprivredne apoteke su doprinosile ovom napretku. Početkom 1900-tih, jedan američki farmer je proizvodio hranu za 2,5 čoveka, dok danas jedan farmer može da nahrani preko 130 ljudi.

Title

Go to Top