Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zastitu bilja se dele na insekticide, herbicide i fungicide.

Insekticidi

Insekticidi su kemijska jedinjenja koja se koriste protiv štetnih insekata. U sastav insekticida, radi štednje i boljeg rasturanja, obično se dodaje neki „nosač“, najčešće talk, kaolin, voda. U sastav insekticida ulaze i materije koje obezbeđuju kvašenje, trajanje i lebdenje insekticida u vodi.

Prema fizičkom stanju u trenutku primene, razlikuju se: praškasti, tečni i gasoviti insekticidi. Prema toksičnom dejstvu na insekte dele se na utrobne, dodirne (kontaktne), gasovite i sistemične. Ova podela nije apsolutna, jer neki insekticidi (polivalentni), deluju istovremeno utrobno, kontaktno i fumigantno. Ovi otrovi ubijaju insekte uglavnom delujući na njihov centralni nervni sistem. Tako bubašvaba ne ugine od trovanja, već od prevrtanja na leđa i nemogućnosti da ustane.

Herbicidi

Herbicidi su hemijska jedinjenja pretežno organskog porekla. Namenjena su za uništavanje biljaka. Sva jedinjenja sa fitocidnim osobinama mogla bi se označiti kao herbicidi. Međutim, herbicidima se uglavnom smatraju samo ona jedinjenja koja se koriste u borbi protiv korovskog bilja.  Pošto oni deluju i na gajene biljke, to zahteva dobro poznavanje delovanja svakog herbicida.

U tom smislu, dele se na totalne i selektivne, a prema načinu delovanja na kontaktne i translokacione. Herbicidi kontaktnog dejstva deluju pri neposrednom kontaktu sa nadzemnim delovima biljaka. Translokacioni se raznose u organizmu biljke kroz njene sprovodne sisteme.

Fungicidi

Fungicidi (lat. fungus = gljiva + –cid, od occidere = iskoreniti) su hemijska jedinjenja (organska i neorganska) koja deluju na gljivice. Štite biljke, životinje i ljude od gljivičnih oboljenja (mikoza). Fungicidima se tretiraju semenke i drugi repromaterijal, nadzemni organi i tlo radi zaštite podzemnih organa biljke. Koriste se i za premazivanje ozleđenih tkiva i organa. Prema načinu delovanja su kontaktni i sistemski, a prema poreklu, kao i ostali pesticidi, dele se na sintetske i prirodne.

Title

Go to Top