Četke valjci špahtle

Četke, valjci, špahtle

Četke, valjci, špahtle su alat ili pribor koji se koristi za farbanje, slikanje, krečenje ili za održavanje higijene zidova. Četke koriste moleri, slikari i dr. Četkom se nanosi boja na određenu površinu (zid ili platno) prilikom bojenja (farbanja), krečenja ili da se nečistoće odstrane sa nekih površina pri čišćenju.

Ona obično ima drvenu dršku, na čijem se jednom kraju nalaze dlake ili veštačka vlakna. Po obliku četke mogu biti duguljaste ili pljosnate, a po dimenzijama manje ili veće ili sa kraćim i dužim drškama. Za manje četke se koristi naziv četkica. Ranije su četke proizvodili (pravili) majstori četkari, a danas ih proizvode (industrijski) četkarske radionice ili specijalizovani pogoni nekih fabrika.

Vrste četki

 • Molerske četke se koriste za nanošenje boje na zidove.
 • Slikarske četke (kist, kičica) služe za nanošenje boje na slikarsko platno i obično su duguljastog oblika.
 • Četke za čišćenje mogu biti raznih oblika i dimenzija i služe za suvo ili mokro čišćenje podova, zidova i drugih površina.
 • Posebna vrsta su četke za ribanje poda ili ribaće četke.
 • Postoje i četke za obuću kojima se skidaju nečistoće sa obuće i nanosi krema (imalin), a zatim se obuća „glanca“.
 • Četke posebnog oblika za pranje zuba nazivaju se četkice za zube.
 • Četke za brijanje služe da se pena nanosi na bradu pre brijanja.
 • Farbarske četke se koriste za farbanje predmeta lakom i bojama.
 • Frizerske četke služa za skidanje dlaka sa odela posle šišanja.
 • Hirurške četke ili četke za pranje ruku hirurga pre operacije .
 • Četke za kupanje se koriste za pranje (trljanje) leđa.
 • Četke za pranje posuđa služe za posuđe, a postoje posebne i dugačke (i tanke) četke za pranje flaša.
 • Partviši (pajalice) služe za skidanje paučine sa zidova i predmeta.
Go to Top