Hrana za papagaje nimfe tigrice

Hrana za papagaje

Hrana za papagaje se sastoji u mešavini različitih žitarica i zrnevlja kao što su proso, sirak i razna druga. Sipina kost za oštrenje kljuna, razni vitamini kao što je Minervit, proizvod fabrike koncetrata Farm Commerc.

Papagaji i rasprostranjenost

AraPapagaji (lat. Psittaci) su red ptica kome pripadaju 372 vrste u 86 rodova. Ovaj red se deli u tri porodice: Psittacidae (pravi papagaji), Cacatuidae (kakadui) i Strigopidae (novozelandski papagaji). Papagaji žive u svim tropskim i suptropskim područjima, kao što su: Australija, Okeanija, južna i Jugoistočna Azija, južni delovi Severne Amerike, Južna Amerika i Afrika. Neke vrste obitavaju i u umerenom području južne hemisfere. Najveća raznovrsnost je u Južnoj Americi, Novoj Gvineji i Australiji.

Nimfe

Nimfa Nimfa (Nymphicus hollandicus) najmanji je pripadnik porodice kakadua endemska vrsta Australije. Cenjena je kao kućni ljubimac u celom svetu. Uglavnom ju je lako održavati. Kao kavezna ptica je na drugom mestu po popularnosti odmah iza tigrice. Kao jedini pripadnik roda Nymphicus, nimfa se ranije smatrala ćubastim papagajem ili malenim kakaduom. Međutim, novija istraživanja pokazuju da nimfa pripada jednoj potporodici kakadua, Calyptorhynchinae. Zato se sada smatra najmanjim kakaduima. Nastanjuje unutrašnost Australije, a staništa su joj močvare i šikare.

Australijska tigrica

Australijska tigricaAustralijska tigrica (Melopsittacus undulatus) je mali papagaj sa dugim repom, koji se hrani semenom prosa. Tigrice su jedine vrste  papagaja u Australijskom rodu Melopsittacus. Naseljene su širom divljih i suvih predela  Australije. Tu se vrsta adaptirala i preživela teške uslove u poslednjih pet miliona godina. Tigrice su prirodno zelene i žute sa crnim oznakama na potiljku, leđima i krilima. Uzgajanjem tigrica u zatočeništvu, nastale su nove mutacije:  plave, bele, žute, sive… Tigrice su popularni kućni ljubimci širom sveta zbog male veličine, niske cene, i sposobnost oponašanja ljudskog govora. Ova vrste je prvi put zabeležena 1805. Danas zauzima treće mesto po popularnosti kućnih ljubimaca (posle psa i mačke).

Go to Top