Molerski alat, valjci, četke

Molerski alat

Kod nas možete naći razne molerske alate od raznih dobavljača od kojih bi izdvojili Beorol i Hardy.  Molerski alat čine četke, valjci, produžne drške…

Sa molerskim alatom se doteruje neuređen zid tako što se pokrivaju velike neravnine i udubljenja. Pod finim radovima se podrazumeva rad na neravninama koje su manje od tri milimetra. Tade se radi gletovanje i krečenje zidova (nanošenje belog ili bojenog kreča), ili farbanje bojama.

Valjci i četke kao molerski alat

Valjak je građevinski alat koji služi da se na zid nanosi boja pri bojenju (farbanje ili krečenje), ili da se šara sa valjka prenese na zid. U novije vreme se izrađuju valjci manjih dimenzija koje koriste slikari u svom radu.

Valjak za nanošenje boje na zidove je izrađen od čvrste osnove valjkastog oblika obložene sunđerom ili tekstilom. Ovaj valjak je nabačen na osovinu koja na drugom kraju ima dršku. Valjkom se rukuje tako što se on potopi u boju za farbanje zida (krečenje) a zatim boja ravnomerno nanosi na zid.

Valjak za nanošenje šare na zid je sličan valjku za nanošenje boje ali nije obložen sunđerom ili tekstilom. Obično je obložen tvrdom gumom (plastikom) na kojoj je izgravirana šara. Kada se ovaj valjak potopi u boju on ne upija boju već se samo ispupčenja natope. Prevlačenjem valjka preko zida na zidu ostaje otisak šare sa graviranog valjka.

Četke su alat ili pribor za farbanje, slikanje, krečenje ili održavanje higijene zidova. Četkom se nanosi boja na određenu površinu (zid ili platno). Služe i da se odstrane nečistoće sa zidnih površina pre dalje obrade. Četke ima drvenu ili plastičnu dršku, na čijem se kraju nalaze dlake ili veštačka vlakna. Po obliku, četke su duguljaste ili pljosnate, a po dimenzijama su manje ili veće, šire ili uže, sa kraćim ili dužim drškama i dlakama.

Go to Top