Mikrobiološka đubriva

Mikrobiološka đubriva

Mikrobiološka đubriva (biofertilizatori) sadrže određene sojeve bakterija, algi i gljiva. Ova đubriva predstavljaju sredstva za unošenje živih mikroorganizama u zemljište. Cilj je poboljšanje snabdevanja biljaka neophodnim hranjivim elementima. Mikrobiološka đubriva su odlična zamena za mineralna đubriva i pesticide. Mikroorganizmi imaju ključnu ulogu u mineralizaciji organskih jedinjenja. Na primer, Bactofil je mikrobiološko đubrivo koje sadrži deset najznačajnijih vrsta zemljišnih bakterija koje stvaraju zemljišne uslove za optimalan razvoj i rast biljaka.

Go to Top