Supstrati, zemlja za cveće

Supstrati, zemlja za cveće

Supstrati, zemlja za cveće, su stavka u nizu ka uspešnom i bujnom cveću i rasadu povrća. Svaka biljka traži odgovarajuće zemljište. Danas u savremenom dobu mi možemo da im pružimo tačno ono šta im treba.
Itorijski, biljke su formirale jedno od dva carstva koja su pokrivala sva živa bića koja nisu životinje. Alge i gljive su tretirane kao biljke; međutim sve sadašnje definicije biljki isključuju gljive i neke algi.

Zelena boja nije ključ za razlikovanje biljaka od ostalih organizama. Postoje i životinje zelene boje (npr. sunđeri, koji su pritom i sesilni), a isto tako postoje i biljni organizmi drugih boja, pa i bezbojni. Osnovnim karakteristikama biljaka smatrane su nepokretnost, prisustvo ćelijskog zida i mogućnost autotrofije.

Sa razvojem biologije, polako se odustaje od ovako širokog shvatanja pojma biljka. Pod zelenim biljkama podrazumevamo monofiletsku grupu biljaka sa hlorofilima a i b. U okviru koje možemo izdvojiti dve velike skupine: primarno vodenu grupu zelenih algi, i iz njih evoluiralu grupu kopnenih biljaka.

Go to Top