Elektrode, CO2 žica, maske

Elektrode, CO2 žica, maske

Elektrode, CO2 žica i maske spadaju u standardnu opremu za varenje. Elektrode se obično dele na: oksidne, mineralno-kisele, rutilne, bazične i celulozne.

Oksidne elektrode  su izrađene od oksida gvožđa, kvarca i prirodnih silikata. Koriste se u situacijama kada izgled zavara mora biti besprekoran, bez obzira na ostale karakteristike.

Mineralno kisele elektrode imaju oblogu sastavljenu od oksida gvožđa i mangana i dezoksidanata. Pokazuju bolje mehaničke osobine od oksidnih elektroda. Ne preporučuju se za zavarivanje čelika sa visokim sadržajem sumpora (zbog mogućnosti pojave pukotina).

Rutilne imaju dobre mehaničke i zavarivačke osobine, ali zbog visoke kiselosti šljake, pri zavarivanju čelika sa visokim sadržajem sumpora takođe je moguća pojava kristalizacionih pukotina.

Bazične elektrode se sastoje od krečnjaka, dolomita, magnezita i kalcijum fluorida. Šljaka koja nastaje topljenjem ovih elektroda je bazična pa u zavaru nema pukotina. Zato se koriste za zavarivanje čelika sa visokim sadržajem sumpora i meterijale nepoznatog sastava.

Celulozne elektrode imaju oblogu od celuloze koje se tokom zavarivanja raspada. Količina šljake je manja. Najčešće se koriste za zavarivanje cevi.

Elektrode, CO2 žice i maske i ostala neophodna oprema za zavarivanje, sastavni su deo našeg prodajnog asortimana.

Go to Top