Dodatna oprema

Dodatna oprema za elektro alate

Dodatna oprema je grupa artikala u koju  smo svrstali sve ono što Vam je potrebno za rad sa elektro mašinama. Kao što su glave za bušilice, ključevi za brusilice i još dosta toga.

Dodatni pribor za alate obuhvata čitav spektar proizvoda koji se koriste kao dodaci za električne i druge alate. Radi se o mehaničkim dodacima koji su neophodni za nesmetano i uspešno vršenje svih funkcija alata. Tajna efikasnosti alata koji se koriste u raznim procesima rada, je upravo u efektivnosti i pouzdanost, ne samo aparata, već idodatne opreme i materijala.

Go to Top