Građevinske malč folije za plastenike

Građevinske malč folije za plastenike

Građevinske malč folije za plastenike mogu biti:

  • Građevinske folije od 4 m i 6 m širine
  • Građevinska folija od 4 m ( reciklaža)
  • Malč folija  širine 1,2 m
  • Folije za plastenike od 8 m širine i svih drugih širina po porudžbini

Vrste folije i karakteristike:

  • Folija (tehnika), list dobijen istanjivanjem aluminijuma, srebra, plastike
  • Folija (filologija), oznaka za listove, knjige i registre u staroj rukopisnoj građi
  • Folija (ples), ples španskog ili portugalskog porekla

Folije za plastenike su višeslojne, TUV stabilne, sa anti-kapajućim i anti-maglenim efektom. U nestabolnim vremenskim uslovima i prelaznim godišnjim dobima, veoma su korisne, posebno u proizvodnji povrća, cveća, aromatičnog bilja i drugih osetljivih biljaka. Imaju termički efekat koji štiti od prekomernog gubitka toplote u toku noći. Folija ima povećanu difuziju svetlosti. Uniformna distribucija svetlosti u plasteniku ne pravi senke i sprečava ožegline na biljkama. Ove folije traju više godina i otporna su na pojavu gljivica, algi i sličnih napasti.

Go to Top