Stočarstvo

Stočarstvo

Stočarstvo.Poljoseme Beograd
Stočarstvo je grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaće stoke u svrhu dobijanja proizvoda za ljudsku ishranu i druge potrebe. To su najčešće meso, mast, jaja i raznih sirovina kao što su koža, vuna, krzno, dlaka, perje, rogovi i papci. Pod izrazom „stoka“ se najčešće podrazumevaju krave, ovce, koze i (ređe) svinje. Stoga se, u užem smislu, ova privredna grana definiše kao uzgoj tih vrsta životinja.

Podela stočarstva

Stočarstvo se obično deli na opšte i specijalno. Opšte stočarstvo se bavi uzgojem kvalitetnih pasmina životinja, odnosno njihovim održavanjem i unapređivanjem. Specijalno stočarstvo proučava i uzgaja specifične vrste stoke. „Intenzivno stočarstvo“ je savremen pristup razvoju ove važne privredne grane.
Taj napredan način uzgoja kvalitetne stoke koristi najnovija dostignuća iz sveta biologije, genetike, agronomije i mehanizacije, kako bi ostvarilo svoje ciljeve.

Stočarstvo kod nas u Srbiji

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stanje u Srbiji na dan 1. 12. 2020, u odnosu na 1. 12. 2019, bilo je sledeće:

Veći je ukupan broj svinja (za 2,8%), ovaca (2,6%) i koza (za 5,8%). Manje je goveda (za 1,3%) i živine (za 3,4%). Goveda se najviše gaje u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji (46,4% u odnosu na broj goveda na teritoriji Srbije), a svinje u Vojvodini (42,3%). U odnosu na desetogodišnji prosek (2010–2019), broj goveda manji je za 2,8%, svinja za 4,4%, koza za 4,7% i živine za 12,7%. Veći je broj ovaca za 2,4%. Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i o bilansu stoke i stočnoj proizvodnji, objavljeni su aprilu 2021.

Go to Top