Zemlja saksije supstrati

Zemlja, saksije, supstrati

Zemlja saksije supstratiZemlja, saksije, supstrati su neophodni za razvoj i rast biljaka. Pravilno odabran supstrat je pola posla do uspešne biljke. Kompost, poznat kao „braun đubrivo“, predstvalja organsku materiju razgrađenu aerobnim putem. Koristi se u vrtlarstvu, horti i agrokulturi. Služi kao đubrivo,  za kontrolu erozije, konstrukciju močvara i prekrivač deponija.

Kompost služi kao porozni, apsorpcioni materijal, koji zadržava vlagu i rastvorne minerale. Da bi se ubrzao rast biljaka, ponekad je neophodno razblažiti kompost sjedinjujući ga sa zemljom ili tresetnicom. Radi redukcije saliniteta, dodaju se neutralizatori za dostizanje pH = 7, ili suplementi kao đubrivo i gnojivo. Dodaju se i materijali za drenažu i aerizaciju, kao što su pesak, šljunak, strugotina, hidrozni silikat, granule od gline, itd.

Sastav i tipovi komposta

Uz dovoljno vremena, sav biorazgradivi materijal može postati kompost. Primarni cilj ovog procesa je da se zadrži što više razgradivog materijala, kako ne bi završio na otpadu. Mali kućni sistemi ne dostižu dovoljno visoku temperaturu za ubijanje patogena i sprečavanje štetočina. Zato je životinjski izmet, otpatke od mesa i mlečnih proizvoda najbolje ostaviti termofilnim kompost sistemima. Izmet rekreativnih životinja (koze, konji), otpaci od povrća, i baštenski otpad su odličan materijal za kućni kompost.

Načini kompostovanja

Postoji više načina da se kompostuje, počevši od braon i zelenog biorazgradivog otpada, pomešanog sa baštenskom zemljom. Braon otpad se odnosi na materijale bogate ugljenikom, kao što su slama, kartonske kutije od jaja ili isečci žive ograde. Zeleni otpad je biorazgradivi otpad bogat azotom, koji se brže raspada, kao što su ljuske od voća i povrća, talog od kafe, posečeno cveće ili otpaci ošišane trave. Vermikompost (verm – crv), koristi crve, najčešće crvene vodene larve, kako bi ubrzale proces razgradnje organskog otpada.

Kompostiranje i deponije

Zbog zabrinutosti za sve veću površinu koju zauzimaju deponije, interesovanje za kompostiranje je poraslo. Postalo je široko prihvaćeno prevođenje nerazgradivog otpada biološkog porekla, u stabilne produkte korisne u hortikulturi. Međutim, novija primena komposta za redukovanje otpada ima malo zajedničkog sa organskom proizvodnjom.

Direktiva Evropske komisije

Direktiva Evropske komisije za deponije iz 1999. izvršila je pritisak na Evropske zemlje da redukuju deponijski prostor. Velika Britanija je, uprkos ranijem značajnom doprinosu organskoj proizvodnji, počela ozbiljno da se bavi kompostiranjem tek nakon Briselskog uvođenja kažnjavanja zemalja koje ne dostižu preporučene ciljeve.

Title

Go to Top