Modularne dozne

Modularne dozne

Modularne dozne – izuzetno široka paleta funkcionalnih i vizuelnih varijanti koje ovaj sistem dozni omogućava. Moduli su osnovni delovi i suština modularnog sistema. Svaki modul je zapravo zaseban element koji se posebno vezuje sa instalacijom unutar zidne kutije ili dozne.

Go to Top