Nega i prihrana bilja

Nega i prihrana bilja

Nega i prihrana bilja, pre svega cveća, se obavlja od marta do oktobra sa tečnim i granulisanim  mineralnim djubrivima. Nega i prihrana bilja se obavlja jednom do dva puta tokom nedelje. Biljke bez perioda mirovanja zimi djubre se na dve do tri nedelje. Đjubriva se mogu kombinovati sa raznim sredstvima za zaštitu bilja.

Prihrana cveća je veoma bitna vrsta nege jer obezbeđuje visoku zdravstvenu kondiciju, snažniji rast, doprinosi obilnijem cvetanju i povećava otpornost na bolesti i štetočine. Izvodi se u periodu intenzivnog rasta biljaka, od marta do oktobra, na svakih 10-15 dana, a u periodu mirovanja, od oktoba do marta, jednom mesečno. Prihrana cveća (biljaka) izvodi se specijalnim hranivima koja imaju dobro izbalansiran sadržaj svih neophodnih mikro i makro elemenata. Uloga svakog od njih je veoma važna u pravilnom rastu i cvetanju svih biljaka.

Hraniva

Hraniva se mogu primenjivati folijarno (preko lista) ili zalivanjem zemlje. To se odnosi na tečna hraniva, koja se nalaze koncentrovana u prodaji, i ona se primenjuju u rastvoru s vodom prema uputstvu na deklaraciji proizvođača. Veoma je važno da hranite cveće umereno i redovno. Po pravilu, cveće traži manje azota jer ga ima dovoljno u bogatom supstratu, pa nemojte preterivati. Bolje promenite ceo supstrat, nego da dodajete hraniva a ne znate od čega vaša biljka boluje. Pridržavajte se uputstva proizvođača o koncentraciji. Izbegavajte svako predoziranje koje može dovesti do fi totoksičnosti. Za biljke osetljive na mineralne soli, kao što su paprati, palme, orhideje, razblažite hranivo tako što ćete udvostručiti količinu vode, u odnosu na pre poručenu. U saksiji ograničene zapremine biljka brzo iscrpi ono malo hranljivih sastojaka iz supstrata.

Go to Top