Sistemi kap po kap

Sistemi kap po kap

Sistemi kap po kap mikro navodnjavanje, predstavljaju skup najnovijih tehnika koje imaju zajedničke karakteristike:

  1. Lokalizovanje ili snabdevanje gajenih biljaka vodom, vlaženjem samo jednog dela rizosverne zone neposredno uz biljku.
  2. Učestalost navodnjavanja, sve do neprekidnog zalivanja vrlo malim sekudnim protocima.
  3. Vlaženje površine je ograničeno samo na zonu korenovog sistema, čime je ograničen i volumen vlažnog zemljišta.
  4. Iz navedenog proizilazi da se tehnikom navodnjavanja daju vrlo male zalivne norme.
  5. Zalivanje metodom kap po kap praćeno je primenom rastvorljivih mineralnih đubriva.

Neki od starijih načina površinskih zalivanja, kao što je zalivanje širokorednih kultura metodom infiltracionih brazdi (bazena), insipirisani su ovom tehnikom. Ali, za njihovu primenu potreban je znatan utrošak ljudskog rada. U današnje vreme, zahvaljujući dovođenju vode cevovodima pod pritiskom, moguće je primeniti i takva tehnička rešenja. Sa sistemima kap po kap – mikro navodnjavanje, znatno se akše upravlja. Lako se automatizuju pa se njihovom primenom gubici vode svode na minimum.

Metoda kap po kap je posebna tehnika navodnjavanja

Sistemi kap po kap mikro navodnjavanje počiva na posebnoj tehnici koju karakteristiše relativno ujednačena raspodela zalivne norme. To se postiže putem mnogobrojnih malih izlaza načinjenih na cevovodima postavljenim duž redova kulture. Obzirom na njihovu funkciju na irigacionoj mreži, ovi cevovodi mogli bi se nazvati kapljajuća krila ili kapljajuće linije.

U vodu za zalivanje često se dodaju mineralna đubriva. Tako se biljkama obezbeđuje idealno sanbdevanje vodom i mineralnim hranjivima. Ova tehnologija traži postavljanje aparatura za navodnjavanje kap po kap. To su filteri, fertilizatori, ventili za regulisanje proticanja vode i pritiska, komandni punkt, itd. Najtipičniji deo, po kome se ovaj sistema bitno razlikuje od ostalih, je distributer vode, ili kapljač.

Title

Go to Top