Drveni pelet

Drveni pelet

Drveni pelet se proizvodi od usitnjenog drveta. Valjkastog je oblika prečnika oko 6 mm i dužine od 10 do 30 mm. Ovaj pelet nastaje pod izrazito visokim pritiskom. Pri tome se podiže temperatura drveta i stvara prirodni “vezivni sastav” koji zadržava oblik valjka i kada se pelet ohladi.

Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gde se pojavljuje tek oko 0,5% drvne prašine. Energetska efikasnost drvenog peleta je oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Ima vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%). To omogućava vrlo visoki koeficijent sagorevanja. Pelet se koristi u posebno namenjenim pećima za grejanje stambenih objekata, ili u fabrikama, umesto uglja.

Najnovijom tehnologijom i opremom, iz biomase se dobija sertifikovano bio-gorivo. Kvalitet se obezbeđuje tako što se ova vrsta peleta dobija od tvrdog bukovog drveta – 100% bukove sečke.

Go to Top