Pelet i briket

Pelet

Pelet ( drveni i agro) su standardizirano oblikovani štapići proizvedeni od biomase. Drveni pelet je proizveden iz prešanog usitnjenog drveta ili piljevine. Valjkastog je oblika promera od 6-8 mm i duljine od 10 do 30 mm. Drveni peleti proizvode se pod izrazito visokim pritiskom. Pod tako visokim pritiskom podiže se temperatura drveta i stvara se prirodni “lepak”. Tako peleti lako uspevaju zadržati željeni oblik valjka i nakon što se potpuno ohlade. Kompaktnost peleta je vidljiva i prilikom transporta gde se pojavljuje tek nešto oko 0,5% drvne prašine.

Karakteristike koje ima pelet

Peleti se presuju iz čiste, nekontaminirane drvne piljevine. To se radi bez ikakvih hemijskih vezivnih sredstava sa visokom toplinskom koncentracijom od oko 5 kWh/kg ili 18 MJ/kg. Peleti imaju vrlo nizak sadržaj vlage (ispod 10%). To omogućava vrlo visoku efikasnost sagorevanja peleta. Koriste se u prilagođenim pećima za grejanje stambenih prostora i objekata, za proizvodnju električne energije kao zamena za ugljen.

Prema toplinskim vrednostima 2 kg drvnog peleta zamenjuje cca 1 litru ulja za loženje. 1.85kg peleta zamenjuje 1m3 prirodnog plina. Pelet je CO2-neutralan. Peleti i briketi spadaju u obnovljive izvore energije. Kod izgaranja peleti ne proizvode stakleničke plinove kao izvore toplote. Ovaj izvor toplote smatra se jednim od retkih prirodnih, sigurnih i zdravih energenata.

Kao i ostala drvna biomasa, peleti imaju manje od dozvoljenih graničnih vrednosti emisija CO, NOx i prašine. Proizvodnja drvenih peleta u Evropi povećala se sa 1,4 miliona tona u 2004. do 6,3 milion tona u 2006. na 7,5 miliona tona 2007. godine. Za verovati je da se ovaj trend nastavlja.

Title

Go to Top