Kontejneri, kese i saksije za rasad

Kontejneri, kese i saksije za rasad

Phaseolus vulgaris seed.jpgKontejneri, kese i saksije za rasad se koriste za sadnju i rasađivanje semena povrća i cveća. Seme je reproduktivni biljni organ prisutan samo kod golosemenica i skrivenosemenica. Uz pomoć semena biljka preživljava nepovoljne uslove spoljašnje sredine, jer se u njenu nalazi klica, začetak nove biljke. U njemu su semenjača i jezgroJezgro sadrži klicu, koja nastaje iz diploidnog zigota, jajne ćelije (haploidna) spojene sa spermatičnom ćelijom polena (haploidna).

Karakteristike semene

Veličina, masa i oblik semena variraju kod različitih vrsta biljaka. Posebno velika semena imaju palme (i do 20 kg težine), a najsitnija su kod orhideja (stoti delovi miligrama). Seme rogača je toliko postojane mase, da je služilo kao mera za masu dragog kamenja i bisera. Svaka biljka obrazuje veliki broj plodova i semena kojima obezbeđuje opstanak vrste. Stvaranjem velikog broja semena, biljke obezbeđuju da se što veći broj razvije u biljku. Tipovi semena se razlikuju prema sastavu hranljivog tkiva i mestu gde se ono nalazi (seme sa endospermom, bez endosperma i sa perispermom).

Semenjača

Semenjača ili testa (testa na latinskom znači cigla, crep) se nalazi na površini semena. To jednoslojna ili višeslojna opna. Na njoj se obično uočava pupčani ožiljak i otvor kroz koji seme upija vlagu i kroz koji korenak prorasta pri klijanju.  Semenjača ima, pre svega, mehaničku ulogu, pa su zidovi njenih ćelija često debeli i drvenasti. Kod bljaka gde je seme zaštićeno plodovim omotačem, semenjača je sastavljena samo od jednog sloja ćelija (na primer žitaricebreskvašljiva). Ako plodov omotač ne štiti dovoljno seme, ili seme rano izlazi iz ploda, semenjača je kožasta (pasuljgrašak), koštana (vinova loza), ili korasta (mak).

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.

Title

Go to Top