Opis

BELOCID je premaz za uništavanje crvotočina “ŽIŽAK”

Za uništavanje štetočina je bezbojno sredstvo proizvedeno na osnovi organskih rastvarača i najsavremenijih biocida, koje delotvorno uklanja štetočine. U drvetu deluje kako represivno, tako i preventivno, jer stvara sloj zaštićenog, za insekte i gljivice otrovnog drveta.

Sanira već napadnuto drvo
Uništava gljivice truljenja i insekte
Deluje i preventivno
Sadrži najsavremenije biocide
Belocid se koristi :

U slučaju kada drvo nismo prethodno hemijski zaštitili i u njemu su se pojavile štetočine. To su u najvećem broju slučajeva drvne gljivice, koje se pojavljuju zbog vlaženja drveta ili drvni insekti.
Uputstva za rad: Belocid se nanosi premazivanjem, uronjavanjem ili oblivanjem, a može se i ulivati u rupice koje su napravili insekti, odnosno u rupice koje napravimo sami, zato da bi drvo temeljno natopili. Drvo pre nanošenja mora biti suvo i očišćeno.

Belocidom treba premazati i one, naizgled nenačete delove drvenih elemenata. Pri radu treba koristiti zaštitnu odeću, rukavice i naočare, a u zatvorenom prostoru treba osigurati provetravanje. Ako su drvo napali manji insekti, treba ga temeljno natopiti Belocidom. Ako se pojavi gljiva ili je napadnuto većim insektima, savetujte se sa stručnjakom, jer je sanacija daleko zahtevnija.

Vreme sušenja zavisi od vrste, temperature i vlažnosti drveta i količine Belocida, koju drvo upija. Sušenje po pravilu traje 3 do 6 dana, a nakon nedelju dana može se premazati bilo koji površinski premaz. Upotrebu Belocida u prostorijama za boravak po pravilu ne preporučujemo, osim na manjim površinama (npr. prozori, vrata) i u vlažnim prostorijama, koje nisu namenjene dužem zadržavanju ljudi (podrumi, kupatila). Nakon upotrebe Belocida drvo obvezno premažite i jednim, završnim premazom (Belton, Beltop, Exterier), koji stvara barijeru, tako da biocidi ostaju u drvetu i ne mogu doći u neposredan kontakt s okolinom.

Tehnički podaci:

Sastav: najsavremeniji biocidi, alkidne smole i organski rastvarači.

Način nanošenja: četkom, uronjavanjem ili oblivanjem.

Potrošnja: 1 l dovoljnan je za 3 – 5 m2 drveta (u zavisnosti od vrste i kvaliteta drveta, površinske obrade i načina nanošenja).

Sušenje: 3 do 6 dana .

Čišćenje alata: Belsolom, white spiritom, terpentinom ili benzinom za lak .

Čuvanje: u zatvorenoj, originalnoj ambalaži pri temperaturama nižim od 30°C.

Odvojeno od životnih namirnica i stočne hrane i izvan domašaja dece.

Tačka paljenja: iznad 61°C Veličina

Pakovanja: 0,75 l, 2,5 l, 5 l,