Optimalna debljina stiropora je 12cm!

Još 01.03.2009. je naše preduzeće pokrenulo široku kampanju u Srbiji, koja za cilj ima povećanje debljine fasadne termoizolacije u ovdašnjim objektima u izgradnji (ili sanaciji). U Srbiji se termin „fasadna petica“ (postavljanje fasadne EPS-termoizolacione ploče debljine d=5cm) dugi niz godina toliko „ustalio“ u govornoj upotrebi da su najširi slojevi stanovništva taj termin počeli da smatraju idealnim rešenjem za termičku izolaciju fasade.

Istina je potpuno drugačija. Srbija se nalazi u klimatskoj zoni u Evropi (zone II i III) u kojoj je debljina fasadne termoizolacije od 5cm sve, samo ne optimalna! Sem toga, investicija u fasadnu termoizolaciju od d=5cm je sve samo ne rentabilna! To ćete se uveriti u sadržajima koji slede.

Energetska efikasnost zgrada

Vlada Republike Srbije je 2011. usvojila Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada („Službeni glasnik RS“, 061/2011). Isti je postao obavezujći od 30.09.2012. Pravilnik utvrđuje maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote U [W/m2K] za različite konstruktivne delove građevinskog objekta, pa tako i za fasadni zid.

Vrednosti su različito definisane za fasadne zidove objekata u novogradnji (Umax = 0,30) i za zidove objekata koji se termički saniraju (Umax = 0,40). Na osnovu ovog pravilnika i koeficijenata provodljivosti naših proizvoda, utvrdili smo da je d = 11cm minimalna debljina „belog fasadnog stiropora“ (Austrotherm EPS® AF) sa kojom se u novogradnji postiže Umax = 0,30.

U našem prospektu („Optimalna debljina fasadne termoizolacije“) smo uporedili efekte sa primenom termoizolacije od d = 5cm. To su do sada najčešće ugrađivana debljina termoizolacije na fasadama u Srbiji i one od d = 12cm. To je „prva“ debljina u našoj serijskoj proizvodnji veća od potrebnih d = 11cm. Sa njom se, uz primenu gore navednog artikla, postiže ono što pomenuti pravilnik zahteva.

Kao što ćete primetiti razlika u visini investicije u debljinu izolacije na fasadi od 5cm ili 12cm, je neznatna.  Samo po sebi se nameće rešenje koje „bira“ veću debljinu (12cm) fasadne izolacije. Znamo da je geografski položaj Srbije (klimatske zone II i III) takav da se u EU za te zone preporučuje fasadna izolacija od 12cm. Jasno je da se tih preporuka treba držati, tim pre što je strateški cilj Srbije priključenje EU.

Naša kampanja

Naša kampanja je bila i ostala „široka“ u Srbiji – od proleća 2009. godine pa sve do današnjih dana. Izradili smo poseban 4-strani flajer (fotografija levo) posvećen ovoj kampanji, kao i zidni info-plakat (fotografija desno) kojim smo „opremili“ sve naše partnere (trgovce građevinskim materijalima), tj. njihova stovarišta.

Austrotherm d.o.o. se konstantno trudi da zainteresovanima pojasni da termoizolacioni efekat naših proizvoda zavisi više od debljine ploče koja se ugrađuje, nego od kategorije stiropora. Naš proizvod Austrotherm EPS AF je tzv. „fasadni stiropor“. Primarna namena mu je adekvatna termička izolacija fasade. Mnogi ljudi greše pa umesto ovog proizvoda na fasadu žele da postave EPS-ploče veće specifične gustine („tvrđi stiropor“).

Time se izlažu većim troškovima, a ne postižu pozitivniji termoizolacioni efekat! Umesto biranja „tvrđih stiropora“, čija je adekvatna primena samo u podovima, izaberite što veću debljinu „fasadnog stiropora“. Pri tome ćete već sa debljinom ploče od d=12cm „dostignuti“ optimum. Naravno, ukoliko Vam mogućnosti dozvoljavaju, još bolje je na fasadu ugrađivati veće debljine EPS-ploča (14cm, 16cm itd…). Te veće debljine su u EU postale „svakodnevica“, čak i u zemljama koje se nalaze u istoj klimatskoj zoni kao i Srbija.

Austrotherm d.o.o. na tržištu Srbije nudi i fasadne termoizolacione EPS-ploče koje su sive boje. One su obogaćene primesama grafita – Austrotherm EPS AF PLUS. Ukoliko ovakvu ploču debljine 10cm ugradite na fasadu, postići ćete termoizolacioni efekat kao da ste koristili Austrotherm EPS AF („beli stiropor“) debljine d=12cm. Razlog za to ješto grafit u „sivom fasadnom stiroporu“ sprečava gubitak energije usled zračenja. Gubitak kroz zračenje je otprilike kao 20% ukupnog gubitka energije. Za toliko procenata je Austrotherm EPS AF PLUS bolji „termoizolator“ od Austrotherm EPS AF.

Sadržaj preuzet sa sajta Ausrotherma