Pravilno đubrenje voća, povrća i cveća igra ključnu ulogu u održavanju zdravog rasta biljaka i povećanju prinosa. Evo nekoliko opštih smernica za đubrenje ovih biljaka:

 1. Razumejte nutritivne potrebe biljaka: Svaka vrsta voća, povrća i cveća ima specifične zahteve za hranljivim materijama. Važno je razumeti koje makro i mikroelemente biljke najviše zahtevaju kako biste mogli odabrati pravi đubrivo.
 2. NPK odnos: Đubriva se obično obeležavaju NPK oznakom koja označava sadržaj azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) u đubrivu. Na primer, đubrivo sa oznakom 10-10-10 ima podjednak sadržaj ovih triju elemenata. Biljke u različitim fazama rasta zahtevaju različite NPK odnose. Na primer, đubrivo sa većim sadržajem fosfora je korisno tokom cvetanja i plodonošenja, dok su veće količine azota korisne za rast zelenih delova biljke.
 3. Đubrenje pre sadnje: Pre sadnje, možete dodati đubrivo na zemlju kako bi se obezbedili optimalni uslovi za rast biljaka. Upotrebite đubrivo sa sporim otpuštanjem ili kompost kako bi se hranljive materije polako oslobađale tokom dužeg vremenskog perioda.
 4. Đubrenje tokom sezone: Tokom sezone rasta, redovno hranite biljke kako biste zadovoljili njihove potrebe. Đubrivo možete primeniti tečno, prskanjem na lišće, ili granulirano, dodavanjem oko korena biljke. Pratite uputstva na pakovanju đubriva za pravilnu dozu i način primene.
 5. Prirodna đubriva: Pored komercijalnih đubriva, možete koristiti i prirodna đubriva kao što su stajnjak, kompost, ili ekstrakti alge. Prirodna đubriva su bogata hranljivim materijama i poboljšavaju plodnost zemljišta na dugoročnom nivou.
 6. Pravilan raspored đubrenja: Đubrenje treba planirati u skladu sa potrebama biljaka. Na primer, neka povrća zahtevaju redovno đubrenje svake 2-3 nedelje, dok druga možda zahtevaju manje česte aplikacije. Važno je izbegavati predoziranje đubrivom, jer to može oštetiti biljke ili zagađivati zemljište i vode.
 7. Održavanje pravilne pH vrednosti zemljišta: pH vrednost zemljišta može uticati na apsorpciju hranljivih materija. Većina biljaka preferira blago kiselu do neutralnu pH vrednost. Ako je pH zemljišta previše kisela ili alkalna, možete dodati odgovarajuće amandmane kako biste uspostavili optimalnu pH vrednost.
 8. Pažljivo pratite biljke: Pratite reakciju biljaka na đubrenje. Ako primetite znakove predoziranja ili nedostatka hranljivih materija (npr. žućenje lišća, spor rast), prilagodite raspored đubrenja ili promenite vrstu đubriva.
 9. Pravilno đubrenje voća, povrća i cveća više nije izazov.

Važno je napomenuti da su ovo samo opšte smernice, a svaka vrsta biljaka može imati specifične zahteve. Uvek se konsultujte sa stručnjacima za baštovanstvo ili lokalnim poljoprivrednim službama za preporuke prilagođene vašem području i biljkama koje gajite.

Veštačka đubriva

Veštačka đubriva, takođe poznata kao mineralna đubriva ili sintetička đubriva, su đubriva koja su proizvedena industrijskim procesima. Ova đubriva se obično proizvode iz prirodnih sirovina poput fosfata, kalijuma i azota.KAN 3kg (1).jpg

Postoje tri osnovne vrste veštačkih đubriva, a to su:

 1. Azotna đubriva: Azotna đubriva pružaju biljkama azot, koji je ključan za rast zelenih delova biljke. Najčešći oblici azotnih đubriva su amonijum-nitrat, urea i amonijum-sulfat.
 2. Fosfatna đubriva: Fosfatna đubriva obezbeđuju biljkama fosfor, koji je neophodan za razvoj korena, cvetanje i formiranje plodova. Dijamonski superfosfat i amonijum-fosfat su primeri fosfatnih đubriva.
 3. Kalijumova đubriva: Kalijumova đubriva pružaju biljkama kalijum, koji je važan za regulaciju rasta i razvoj biljaka, otpornost na bolesti i stres. Kalijum-hlorid i kalijum-sulfat su česti oblici kalijumovih đubriva.

Prednosti upotrebe veštačkih đubriva uključuju precizno kontrolisane formule i brzo oslobađanje hranljivih materija za biljke. Ona mogu biti korisna u slučajevima kada je zemljište siromašno hranljivim materijama ili kada biljkama treba brz i specifičan unos hranljivih materija.

Međutim, važno je napomenuti da dugoročna upotreba prekomernih količina veštačkih đubriva može imati negativne posledice. Prekomerna upotreba može dovesti do nebalansiranosti hranljivih materija u zemljištu, zagađenja voda usled ispiranja hranljivih materija i smanjenje prirodne plodnosti zemljišta.

Preporučuje se pravilan raspored i doziranje veštačkih đubriva u skladu sa potrebama biljaka i analizom zemljišta. Takođe, kombinacija upotrebe veštačkih đubriva sa organskim đubrivima i praksama očuvanja zemljišta može biti korisna za održavanje dugoročne plodnosti zemljišta i održivost uzgoja biljaka.

Organska đubriva

Organska đubriva su prirodna đubriva koja se dobijaju iz organskih izvora, kao što su biljni ostaci, životinjski otpad i ostaci hrane. Ona se koriste za poboljšanje plodnosti zemljišta i pružanje hranljivih materija biljkama na održiv način. Evo nekoliko vrsta organskih đubriva:

PLANTELLA ORGANIK 7-5kg (2).jpg

 1. Kompost: Kompostiranje je proces razgradnje organskog materijala poput biljnih ostataka, lišća, trave, stajskog đubriva i ostataka hrane. Kompost se dobija stvaranjem humusa bogatog hranljivim materijama. On poboljšava strukturu zemljišta, povećava zadržavanje vlage i obezbeđuje biljkama hranljive materije.
 2. Stajsko đubrivo: Stajsko đubrivo je otpad životinjskog porekla, kao što je stajnjak od stoke, peradi ili konja. Ono sadrži hranljive materije poput azota, fosfora, kalijuma i drugih mikroelemenata. Stajsko đubrivo poboljšava plodnost zemljišta, poboljšava strukturu i vodno-vazdušni režim zemljišta.
 3. Zeleno đubrivo: Zeleno đubrivo se sastoji od posejanih ili prirodnih biljaka koje se kasnije koriste kao đubrivo. Ove biljke obogaćuju zemljište hranljivim materijama, povećavaju sadržaj organske materije, poboljšavaju strukturu zemljišta i pomažu u suzbijanju korova.
 4. Riba ili morski ekstrakti: Riba ili morski ekstrakti se prave od ostataka ribe ili morskih algi. Oni su bogati hranljivim materijama, uključujući azot, fosfor, kalijum i tragove elemenata. Riba ili morski ekstrakti se koriste kao tečno đubrivo koje poboljšava rast, cvetanje i otpornost biljaka.
 5. Kosti i rognje: Đubriva od kostiju i roga su organska đubriva koja sadrže visok nivo fosfora i kalcijuma. Ona se obično koriste za poboljšanje razvoja korena i cvetanje biljaka.

Prednosti korišćenja organskih đubriva uključuju poboljšanje dugoročne plodnosti zemljišta, poboljšanje strukture zemljišta, smanjenje erozije tla, povećanje biološke aktivnosti u zemljištu i smanjenje rizika od predoziranja hranljivim materijama.

Važno je pravilno dozirati organska đubriva i prilagoditi njihovu upotrebu prema specifičnim potrebama biljaka i analizi zemljišta. Kombinacija organskih đubriva sa veštačkim đubrivima i praksama očuvanja zemljišta može biti optimalan pristup za zdrav rast biljaka i održivu poljoprivredu.

Mikrobiološka đubriva

SLAVOL 1l (1).jpg Pravilno đubrenje voća povrća i cveća

Mikrobiološka đubriva su posebna vrsta đubriva koja sadrže korisne mikroorganizme, poput bakterija, gljivica i drugih mikroba, koji imaju pozitivan uticaj na plodnost zemljišta i rast biljaka. Ova đubriva se takođe nazivaju biološka ili biofertilizatori.

Mikrobiološka đubriva funkcionišu tako što poboljšavaju mikrobiološku aktivnost u zemljištu i pomažu u procesima razgradnje organske materije, fiksaciji azota iz vazduha i solubilizaciji fosfora. Ovi mikroorganizmi takođe pomažu u povećanju otpornosti biljaka na stresne uslove, poput suše ili bolesti.

Postoje različite vrste mikrobioloških đubriva, uključujući:

 1. Azotofiksatori: Ova vrsta mikrobioloških đubriva sadrži bakterije koje mogu fiksirati azot iz vazduha i pretvoriti ga u oblik koji biljke mogu koristiti. Primeri uključuju simbiotske bakterije kao što su Rhizobium spp. koje formiraju simbiozu sa biljkama iz porodice mahunarki.
 2. Fosfatni solubilizatori: Ova vrsta mikrobioloških đubriva sadrži mikroorganizme koji imaju sposobnost da razlažu organske fosfate u rastvorljive oblike fosfora koji biljke mogu apsorbovati. To pomaže poboljšanju dostupnosti fosfora za biljke.
 3. Mikorize: Mikorizne gljivice formiraju simbiozu sa korenjem biljaka, pomažući biljkama da apsorbuju vodu i hranljive materije iz zemljišta. One šire svoje hife u zemljištu i povećavaju površinu korijena biljaka za apsorpciju hranljivih materija.
 4. Fermentisana đubriva: Fermentisana đubriva se prave fermentacijom organskih materijala uz pomoć korisnih mikroorganizama. Ova đubriva sadrže visok nivo korisnih bakterija i enzima koji poboljšavaju biološku aktivnost zemljišta.

Korišćenje mikrobioloških đubriva može pomoći u održavanju plodnosti zemljišta, smanjenju potrebe za upotrebom veštačkih đubriva i poboljšanju otpornosti biljaka na stres. Međutim, važno je pratiti preporuke proizvođača za pravilnu primenu mikrobioloških đubriva, kao i uzimati u obzir specifične uslove uzgoja biljaka i tip zemljišta.

Takođe je važno naglasiti da kao jezički model, nemam specifične informacije o konkretnim proizvodima mikrobioloških đubriva ili njihovim specifikacijama. Uvek se savetuje da se konsultujete sa stručnjacima za poljoprivredu ili proizvođačima mikrobioloških đubriva kako biste dobili detaljnije informacije o njihovoj upotrebi i koristima u vašim uslovima.

Folijarna đubriva

Folijarna đubriva su posebna vrsta đubriva koja se nanose na lišće biljaka. Ova đubriva su u tečnom obliku i dizajnirana su da se prskaju na nadzemne delove biljaka, a hranljive materije se apsorbuju putem lišća.FITO K 20-20-20 500GR (1).jpg

Prednosti folijarnih đubriva su brza apsorpcija hranljivih materija, brzo delovanje i mogućnost ciljanog unošenja hranljivih materija direktno na biljku. Ova đubriva se često koriste u slučajevima kada je zemljište siromašno određenim hranljivim materijama ili kada biljke pokazuju simptome nedostatka hranljivih materija.

Najčešće hranljive materije koje se koriste u folijarnim đubrivima su azot, fosfor, kalijum, gvožđe i mikroelementi. Tečna folijarna đubriva obično sadrže ove hranljive materije u rastvorljivim oblicima koji se lako apsorbuju putem lišća.

Prilikom korišćenja folijarnih đubriva, važno je pridržavati se uputstava proizvođača i pravilno dozirati đubrivo. Prekomerna upotreba folijarnih đubriva može dovesti do oštećenja biljaka ili smanjiti efikasnost apsorpcije hranljivih materija.

Takođe je važno napomenuti da folijarna đubriva ne treba da zamene redovno đubrenje zemljišta. Ona se često koriste kao dodatak postojećem programu đubrenja kako bi se nadoknadili trenutni nedostaci hranljivih materija ili pružili dodatni podsticaji za rast i razvoj biljaka.

Kao i kod svih đubriva, preporučuje se konsultacija sa stručnjacima za poljoprivredu ili proizvođačima folijarnih đubriva kako biste dobili preporuke prilagođene specifičnim potrebama biljaka i uslovima gajenja.

Pravilno đubrenje voća, povrća i cveća možete obaviti sa korišćenjem gore navedenih đubriva.