FSH Jabuka

FSH Jabuka

FSH Jabuka d.o.o. Pančevo, više od četiri decenije bavi se proizvodnjom koncentrovane stočne hrane. Poverenje kupaca se gradi od 1966. godine i stalno se unapređuje.

fabrika-stocne-hrane-jabuka-3 Poverenje od 1966.godine

FSH Jabuka d.o.o. osnovana je februara 1966. godine u okviru PIK-a Tamiš. Izgradnjom fabrike ovaj privredni gigant obezbeđivao je za svoje potrebe i potrebe tržišta najkvalitetniju koncentrovanu stočnu hranu. Od oktobra 1979. godine fabrika se izdvaja kao posebna radna organizacija, da bi od februara 2000. godine poslovala pod sadašnjim imenom kao Fabrika Stočne Hrane “FSH JABUKA” D.O.O. PANČEVO.

CUPPERSTON LTD GROUP-BVI

Od jula 2004. godine fabrika dobija većinskog vlasnika CUPPERSTON LTD GROUP-BVI. Od tog perioda fabrika udvostručuje proizvodnju, uvodi veliki broj novih proizvoda i u potpunosti se osavremenjuje, tako da današnji kapacitet fabrike dostiže 100 000 tona na godišnjem nivou, s posebinim akcentom na izvoz.

Almex Pančevo

Jula 2014. godine fabrika postaje vlasništvo DOO ZA PROIZVOIDNJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, TRANSPORT I USLUGE “ALMEX” PANČEVO

U svom proizvodnom programu Fabrika Stočne Hrane “FSH JABUKA” D.O.O. PANČEVO svojim kupcima nudi najkvalitetnije kompletne krmne smeše, dopunske krmne smeše i vitaminsko-mineralne predsmeše za sve vrste i kategorije domaćih životinja, kao i smeše po zahtevima kupaca.
Potpune krmne smeše se proizvode u brašnastom i peletiranom obliku, u pakovanjima od 10, 20 i 40 kg kao i u rinfuzi.
Dopunske smeše se proizvode u brašnastom obliku, u pakovanjima od 10 i 40 kg.

fabrika-stocne-hrane-jabuka-4          fabrika-stocne-hrane-jabuka-1

Proizvodnja je u potpunosti automatizovana i kompjuterizovana, što garantuje da smeše proizvedene u našoj fabrici sadrže sve potrebne sastojke za kvalitetan odgoj domaćih životinja.
Poseban deo proizvodnje predstavljaju vitaminsko-mineralne predsmeše, koje se proizvode za sve vrste i kategorije životinja, kao i predsmeše po zahtevima kupaca.
Dugogodišnje iskustvo, praćenje naučnih dostignuća, kontrola svih faza proizvodnje, analiza ulaznih sirovina i gotovih proizvoda u sopstvenoj laboratoriji i ovlašćenim institutima, savetovanje, praćenje i obilazak kupaca, garantuju kvalitet naših proizvoda i usluga.

Potrebno je istaći da je Fabrika Stočne Hrane “FSH JABUKA” D.O.O. PANČEVO među prvima implementirala standarde ISO 9001/2008 i HACCP, što dodatno garantuje kvalitet naših proizvoda i usluga.
Fabrika Stočne Hrane “FSH JABUKA” D.O.O. PANČEVO je locirana na 10-om kilometru puta Pančevo-Kovačica u industrijskom naselju Skrobara.

Go to Top