Opis

Bezbojna alkoholna biocidna otopina koja duboko prodire u zidnu podlogu i deluje na širok spektar zidnih algi i plesni. ALGICID se upotrebljava za dezinfekciju fasadnih i unutarnjih zidnih površina obrađenih premazima ili žbukama, te za dezinfekciju betona, kamena ili drva. Upotrebljiv je i u objektima prehrambeno-prerađivačke industrije, npr. pekarnicama, mlekarama, klaonicama,punionicama alkoholnih i bezalkoholnih pića, itd, kao premaz za uništavanje plesni. Upotrebljava se isključivo kao kurativno sredstvo i ne smemo ga mešati s ostalim premazima.