ALVERDE 250 SC 5ML

165.00 din.

ALVERDE 250 SC 5ML

ALVERDE 250 SC 5ML je Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice i velikog kupusara.

Alverde® 240 SC koristi se za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), kupusne sovice (Mamestra brassicae), gama sovice (Autographa gamma) u količini od 100 ml/100 l vode ako se gusenice hrane lišćem, a 150-200 ml/100 l vode ako se gusenice ubušuju, sa napomenom da je maksimalna količina primene 1 l/ha.

Šifra proizvoda: 94818 Kategorije: , ,

Opis

ALVERDE 250 SC 5ML

ALVERDE 250 SC 5ML je Folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice i velikog kupusara.

Alverde® 240 SC koristi se za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), kupusne sovice (Mamestra brassicae), gama sovice (Autographa gamma) u količini od 100 ml/100 l vode ako se gusenice hrane lišćem, a 150-200 ml/100 l vode ako se gusenice ubušuju, sa napomenom da je maksimalna količina primene 1 l/ha.
U alternaciji sa insekticidima različitih mehanizama delovanja, koristi se u programima suzbijanja lisnog minera paradajza (Tuta absoluta). Kao i kod drugih insekata koji se ubušuju, količina primene je 150-200 ml/100 l vode.
Alverde® 240 SC može se koristiti za suzbijanje različitih insekata kao što su gubar, dudovac, žutotrba i dr. u količini 0,2-0,25 l/ha.

KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2-0,25 l/ha (2-2,5 ml/100 m²).
Vreme primene: primenjuje se u vreme kada preovlađuju mlađi larveni stupnjevi (L1-3).

KUPUS: za suzbijanje velikog kupusara (Pieris brassicae) u količini od 1 l/ha (10 ml/100 m²).
Vreme primene: primenjuje se u vreme pojave prvih gusenica.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Alverde® 240 SC se ne sme mešati sa preparatima na bazi iprodiona.

Metaflumizon, aktivna materija preparata Alverde® 240 SC, spada u „proinsekticide“, odnosno postaje insekticid tek kada ga insekti unesu u crevni trakt. Insekticid postaje samo kod onih insekata čiji je crevni trakt alkalne reakcije. Prilikom unošenja preparata insekti prestaju da se hrane i oštećuju biljku („anti-feeding“ efekat). Manje količine preparata koriste se kod insekata koji se hrane listom, a veće za insekte koji se ubušuju i koji moraju uneti veću količinu preparata pre ubušivanja.

 

Kategorija: Insekticidi
Aktivna materija:Metaflumizon 240 g/l
Formulacija: Kоncentrovana suspenzija (SC) Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem
KROMPIR: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) i velikog kupusara u količini 0,2-0,25 l/ha (2-2,5 ml/100 m²).

Go to Top