Opis

Antifriz 100 % 1 l

Antifriz 100 % 1 l je zajednički naziv za tečnosti niske tačke smrzavanja kojima se zimi hlade motori sa unutrašnjim sagorevanjem u vozilima. Tečnosti koje se koriste odlikuju se niskom tačkom smrzavanja, visokom specifičnom toplinom, dobrom provodljivošću topline, visokom temperaturom ključanja i nekorozivnošću.

Ranije su se često koristile smese alkohola i vode, vodeni rastvori soli, i derivati nafte. Danas se koriste smese etilenglikola i vode s dodacima inhibitora korozije.

Na radnim temperaturama uglavnom isparava voda, pa je ponekad potrebno dodati određene količine. Merenje se vrši hidrometrom.