Opis

Betakol razređivač je smeša organskih rastvarača. Koristi se za razređivanje Betakol akrilne boje za beton i čišćenje alata pri korišćenju Betakol akrilne boje za beton.

Pakovanja: 1 L