Opis

Opis i područje primene

Akrilna boja visoke postojanosti namenjena za zaštitu betona i fasadnih betonskih površina. Karakteriše je odlična vodoodbojnost i adhezija na betonske površine, otpornost na UV zračenje i atmosferske uticaje. Štiti površinu od habanja i prašine dajući joj lepši izgled. Proizvodi se u 13 standardnih nijansi uz mogućnost toniranja prema Bekament ton kartama.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se BK-Bet nanosi mora biti čvrsta, čista, suva i impregnirana BK-Grund Universal-om ili BK-Bet-om razređenim sa 25% vode. Kod starih fasada potrebno je ukloniti sve slojeve koji ne prijanjaju dovoljno na podlogu, a zatim nanositi boju kao kod novih površina. Pre upotrebe potrebno je prvo dobro promešati masu a zatim po potrebi razrediti sa max. 5 % vode. Boja se nanosi kratkodlakim valjkom ili četkom, najčešće u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h.

Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim površinama, kako bi se izbegle neujednačenosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl.

Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 ºC do +30 ºC. Ne raditi po direktnom suncu, vetru i kiši. Boja je suva na dodir nakon 5-8 h zavisno od uslova, dok se potpuna otpornost filma postiže nakon 7 dana. Visoka vlaga i niske temperature mogu znatno produžiti vreme sušenja boje.

Potrošnja

Kreće se u granicama oko 0,4 kg/m2, u dva premaza, u zavisnosti od upojnosti i hrapavosti  podloge

Pakovanje

1kg.