BRODISAN KONCETRAT SA BITREXOM 100ML

BRODISAN KONCETRAT SA BITREXOM 100ML

365.00 din.

BRODISAN KONCETRAT SA BITREXOM 100ML

BRODISAN KONCETRAT SA BITREXOM 100ML je tečni koncentrat – smeša, koji se koristi za pripremu mamaca za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim i industrijskim objektima, farmama i na poljima. Nakon konzumiranja mamaka, aktivna supstanaca bromadiolon, sprečava koagulaciju krvi i uginuće glodara nastupa nakon 3 – 5 dan
PRIMENA:
Mikser ili posudu za pripremu mamaca napuniti mešavinom žitarica (pšenica, kukuruz…..) ili nekim drugim hranljivim nosačem. Lagano, uz stalno mešanje, sipati tečni koncentrat u količini od 22 ml na 1 kg pripremljenog nosača (ili 2,2 l na 100 kg smeše). Priprema mamca je završena kada je smeša homogeno obojena.
Za suzbijanje pacova (Rattus norvegicus, Rattus rattus) mamac se stavlja u količini od 80 do 120 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem.

Šifra proizvoda: 96336 Kategorije: , ,

Opis

BRODISAN KONCETRAT SA BITREXOM 100ML

BRODISAN KONCETRAT SA BITREXOM 100ML je tečni koncentrat – smeša, koji se koristi za pripremu mamaca za suzbijanje glodara (pacova i miševa) u domaćinstvu, javnim i industrijskim objektima, farmama i na poljima. Nakon konzumiranja mamaka, aktivna supstanaca bromadiolon, sprečava koagulaciju krvi i uginuće glodara nastupa nakon 3 – 5 dan
PRIMENA:
Mikser ili posudu za pripremu mamaca napuniti mešavinom žitarica (pšenica, kukuruz…..) ili nekim drugim hranljivim nosačem. Lagano, uz stalno mešanje, sipati tečni koncentrat u količini od 22 ml na 1 kg pripremljenog nosača (ili 2,2 l na 100 kg smeše). Priprema mamca je završena kada je smeša homogeno obojena.
Za suzbijanje pacova (Rattus norvegicus, Rattus rattus) mamac se stavlja u količini od 80 do 120 g direktno u glodarske rupe ili u kutije koje se postavljaju na mesta gde prolaze pacovi. Na površini od 250 do 300 m2 potrebno je postaviti oko 5 kutija sa mamcem.

Za suzbijanje miševa (Mus musculus.) mamci se postavljaju u kutije na zaklonjena mesta u količini od 20-25 g/kutiji. Rastojanje između postavljenih kutija za mamce treba da bude od 3-5 m. Obnavljanje konzumiranih mamaca se obavlja nakon 7-10 dana u zavisnosti od infestacije. Smešu i mamce čuvati van domašaja dece i životinja (svinja i živine posebno). Za vreme pripreme i postavljanja mamaca nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice. Zabranjeno je jesti, piti i pušiti. Nakon završetka rada treba oprati lice i ruke. Sprečiti dodir smeše i mamka sa hranom i hranom za životinje. Uginule glodare (pacove, miševe) sakupitii, spaliti ili zakopati u zemlju. Preparate čuvati na suvom, hladnom i zaključanom mestu. Mamce ne treba postavljati u blizini izvorišta, bunara i reka bliže od 20 m.

CILJANI ORGANIZMI: Glodari (pacovi i miševi)
AKTIVNA SUPSTANCA: Bromadiolon 0,25 % + Bitrex 0,1 %

Title

Go to Top