BRODISAN PE 25 A 150 GR

BRODISAN PE 25 A 150 GR

85.00 din.

BRODISAN PE 25 A 150 GR

BRODISAN PE 25 je rodenticid – gotov mamaк, spreman za upotrebu –u obliku peleta -na bazi aktivne antikoagulantne supstance –bromadiolona, koja je efikasna protiv kućnog miša (Mus musculus), sivog pacova (Rattus norvegicus) i crnog pacova (Rattus Rattus). Protiv miševa mamaк se može koristiti u zatvorenom prostoru (kuće, podrumi,garaže, spremišta),
a protiv pacova mamaк se koristi u zatvorenom i na otvorenom prostoru oko objekata.

PRIMENA:

Mamaк se koristi u kutijama za mamke.

a) Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 100 g do 200 g (u zavisnosti od infestacije) Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

b) Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 20g-40g mamka (u zavisnosti od infestacije). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

Šifra proizvoda: 95820 Kategorije: , ,

Opis

BRODISAN PE 25 A 150 GR

BRODISAN PE 25 je rodenticid – gotov mamaк, spreman za upotrebu –u obliku peleta -na bazi aktivne antikoagulantne supstance –bromadiolona, koja je efikasna protiv kućnog miša (Mus musculus), sivog pacova (Rattus norvegicus) i crnog pacova (Rattus Rattus). Protiv miševa mamaк se može koristiti u zatvorenom prostoru (kuće, podrumi,garaže, spremišta),
a protiv pacova mamaк se koristi u zatvorenom i na otvorenom prostoru oko objekata.

PRIMENA:

Mamaк se koristi u kutijama za mamke.

a) Za pacove (Rattus norvegicus, Rattus rattus) na otvorenom prostoru (oko objekata) i u zatvorenom prostoru koristiti 100 g do 200 g (u zavisnosti od infestacije) Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

b) Za kućne miševe (Mus musculus) u zatvorenom prostoru koristiti 20g-40g mamka (u zavisnosti od infestacije). Ako je potrebno postaviti više kutija sa mamkom, najmanja udaljenost među kutijama treba da bude 5 metara.

Kutije s mamkom treba postaviti na površine koje nisu izložene poplavama i atmosferskim uslovima (na primer kiši, snegu itd.).

Kutije s mamkom treba proveriti (za miševe – svaka 2 do 3 dana) (za pacove – 5 do 7 dana) od početka primene i bar

jednom nedeljno nakon toga i pogledati je li mamak prihvaćen od strane glodara, jesu li kutije s mamkom netaknute.

Kutije s mamkom napuniti prema potrebi. Mamke u kutijama treba zameniti mamkom koji nije oštećen vodom ili

zagađen prljavštinom.

CILJANI ORGANIZMI:

kućni miš (Mus musculus.), pacov sivi i crni (Rattus norvegicus, Rattus rattus)

AKTIVNA SUPSTANCA:

– 0.0025% brodifakum (CAS br. 56073-10-0)

Title

Go to Top