Opis

Konoplja 2 kg

Konoplja 2 kg. Konoplja seme je prečišceno od stranih primesa,upotrebljava se u ishrani golubova,ukrasnih ptica i kućnih ljubimaca-glodara.