Opis

Makaze za orezivanje voća 200mm su ručne baštenske alatke namenjane rezidbi voća, vinove loze ili cveća. Dostupne su kvalitetne profesionalne makaze.

  • Makaze – vrtne makaze za orezivanje
  • Proizvodjač: 
  • Dužina: 200mm
  • Ručke obložene
  • Boja: Crna i narandzasta

Kada je reč o baštenskoj alatkama koje se nazivaju makaze za orezivanje voća 200mm pre svega se misli na jedan od najznačajnijih procesa u efikasnom voćarstvu.

Od naročitog značaja je pravilno zimsko orezivanje jer utiče na rast i kasniji oblik drveta što omogućava optimalan i kvalitetan prinos.

Najbolje vreme za orezivanje je januar i februar kada voće miruje.

Ova agrotehnička mera jeste preduslov za pravilano oblikovanje biljke odnosno stabla i dobijanje kasnije optimalnog broja plodova koji će biti zadovoljavajućeg kvaliteta i veličine.

Voće će i bez rezidbe roditi plodove ali najverovatnije veći broj manjih plodova i plodove slabijeg kvalieteta čime se ukupan efekat značajno smanjuje.

One mogu biti modeli sa dve oštrice ili klasične makaze za rezanje sa jednim sečivom.

Sečiva makaza se izrađuju od kvalitetnog karbonskog čelika i pogodno je za oštrenje nakon intenzivne upotrebe.

Današnji modeli su izrađeni uz maksimalnu brigu o ergonomiji, kvalitetu čelika izrade, funkcionalnosti, optimalnom balansu težine itd.