PAN DEZ 1 KG

1,680.00 din.

PAN DEZ 1 KG je preparat u obliku granula koji se koristi za dezinfekciju pijaće vode u bunarima i rezervoarima, vode u bazenima za kupanje i rekreaciju kao i za dezinfekciju površina i površina koje dolaze u kontakt s hranom i opreme koja nije osetljiva na hlor.

PAN DEZ ima široku primenu u prehrambenoj industriji, u javnim objektima, objektima zdravstva i veterine (veterinarske stanice), kao i u svim objektima za uzgoj životinja.

Šifra proizvoda: 97136 Kategorije: , ,

Opis

PAN DEZ 1 KG

PAN DEZ 1 KG je preparat u obliku granula koji se koristi za dezinfekciju pijaće vode u bunarima i rezervoarima, vode u bazenima za kupanje i rekreaciju kao i za dezinfekciju površina i površina koje dolaze u kontakt s hranom i opreme koja nije osetljiva na hlor.

PAN DEZ ima široku primenu u prehrambenoj industriji, u javnim objektima, objektima zdravstva i veterine (veterinarske stanice), kao i u svim objektima za uzgoj životinja.

Način upotrebe:

Dezinfekcija vode u bazenima za kupanje i rekreaciju:

Pre korišćenja preparata potrebno je da pH vrednost vode u bazenu bude između 7,2 -7,6. Za bazene sa običnom vodom, prilikom prvog punjenja, potrebno je izvršiti hiperhlorisanje vode sa preparatom PAN DEZ i to 15-20 g/m3  odnosno 2-4 merice na m3 vode. Kada nivo slobodnog rezidualnog hlora padne na 2mg/l u bazenima je dozvoljeno kupanje (potrebno sačekati i do 24 časa). Za dalje, svakodnevno održavanje zadovoljavajućeg higijenskog nivoa, potrebno je dodavati preparat PAN DEZ u količiii od 2g/m3, pri čemu se nivo slobodnog rezidualnog hlora održava na vrednosti od 0.5 do 1 mg/l (sačekati najmanje 30 minuta pre kupanja).

Dezinfekcija vode za piće u bunarima i rezervoarima:

Pri prvoj dezinfekciji potrebno je izvršiti hiperhlorisanje, upotrebom 15-20g preparata na 1000 litara vode. Nakon ovakve dezinfekcije potrebno je sačekati i do 24 časa da bi voda bila za piće. Kasnije redovna dezinfekcija vode za piće u bunarima i rezervoarima vrši se rastvaranjem granula PAN DEZ-a u razmeri 2g/m3 vode. Voda koja se dezinfikuje na ovaj način je pogodna za upotrebu posle 30 minuta. Količina slobodnog rezidualnog hlora u dezinfikovanoj vodi mora biti u propisanim granicama od 0,3 do 0,5 mg/L

Sanitacija:

PAN DEZ se koristi za opštu sanitaciju, u gore navedenim područjima upotrebe, i to kao rastvor u koncentraciji od 1g/5 l vode. Odmeravanje se vrši priloženom mericom, čija je zapremina 5g. Ovako pripremljen rasvor se može upotrebiti u periodu do 7 časova za dezinfekciju: predmeta, pribora, uređaja i opreme koji nisu osetljivi na hlor, uključujući pribor za jelo, piće i posuđe, podova, zidova, sanitarnih prostorija, cisterni, hranilica i pojilica za životinje.

Dezinfekcija se može obaviti potapanjem, brisanjem krpom i prskanjem, pri ekspoziciji od 3 minuta do 2 časa. Zbog veoma male količine rezidualnog hlora, posle dezinfekcije ispiranje vodom nije potrebno. Dezinfekcija cevovoda, radi boljeg čišćenja, se može istovremeno kombinovati samo sa anjonskim deterdžentima i sapunima. Posle kombinovene primene, obavezno je ispiranje vodom, a završna dezinfekcija se mora izvršiti samo rastvorom PAN DEZ-a. Za dezinfekciju kontaminiranog materijala koristi se 1% rastvor (10g/1L).

Napomena: Ne dozvoliti da praparat PAN DEZ dođe u kontakt sa vlagom, kiselinama, organskim materijama, koje mogu oksidisati, kao što su goriva, ulja, maziva, boje, alkohol, dezinfekciona sredstva i jedinjenja amonijaka. Izbegavati izlaganje sunčevoj svetlosti, toploti i otvorenom plamenu. Preostale količine čuvati dobro zatvorene. Praznu ambalažu dobro isprati vodom, tako da se preostala količina preparata rastvori u potpunosti. Praznu, ispranu ambalažu, ne upotrebljavati za bilo koju namenu.

Sastav: 100% natrijum dihloroizocijanurat dihidrat

Title

Go to Top