Čemu služi alkoholometar?

Alkoholometar je merni instrument kojim se određuje obujamski (postotni) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim destilatima. Pod ovim potonjim podrazumevamo alkoholna pića u kojima je udeo šećera nizak. Zašto nam je alkoholometar potreban? Alkoholometar će najtačnije vrednosti pokazivati pri merenju bistrih rakija (šljivovica, lozovača) i svake druge mešavine alkohola i vode.

Zašto nam je alkoholometar potreban pri destilaciji (pečenju)

Alkoholometar
Zašto nam je alkoholometar potreban pri destilaciji (pečenju)

Poznato je da se destilacija (pečenje) rakije obvezno izvodi u delovima.
Na primer, tako kod pečenja rakije od šljiva razdvajamo tri frakcije: prvenac (bašicu), srednju frakciju (srce) i poslednji dio (patoku). Da bismo znali kada završava koja vrsta destilata potrebno je pratiti rast udela alkohola odnosno jačinu rakije.

Da bi odredili trenutak kada počinje hvatanje srednje frakcije (28-38 volumnog % udela alkohola) potrebno je više puta meriti jačinu rakije tokom pečenja.
Alkoholometar ćemo koristiti i pri prepicanju (drugoj destilaciji) rakije svrha koje je da se poveća udeo alkohola, ali ujedno i pročisti rakija od mogućih nepoželjnih sastojaka (kiseline, miris patoke).

Alkoholometar će nam dobro doći i pri mogućem ispravljanju mutnoće šljivovice. Naime, takvu rakiju razblažujemo vodom na 20-25 vol% i ponovo destiliramo.


Kako koristimo alkoholometar?

Linija oka mora biti u razini površine tekućine. Na papirnatoj skali očitavamo izmerenu vrednost u volumnim postotcima alkohola. Nakon upotrebe alkoholometar i menzuru oprati toplom vodom i obrisati.

Alkoholometar je vrlo važno održavati čistim. Ostaci osušenog alkohola i šećera na merilu promenit će njegovu težinu i uticati na tačnost merenja.
Alkoholometar i menzuru pre i nakon upotrebe treba dobro oprati toplom vodom i osušiti čistom mekanom krpom.
U menzuru ulijemo uzorak destilata (rakije), poklopimo otvoreni dio te protresemo nekoliko puta da se tečnost dobro izmeša. Potrebno je pričekati dok tekućina ne izgubi mjehuriće. Suhi alkoholometar polagano, držeći za uži kraj, spustimo u tekućinu. Mjerilo mora slobodno plutati u menzuri (ne smije dodirivati dno ni stjenke posude). Pričekamo dok se alkoholometar potpuno umiri (na stjenkama mjerila ne bi smjelo biti mjehurića zraka).
Linija oka mora biti u razini površine tekućine. Na papirnatoj skali očitavamo izmjerenu vrijednost u volumnim postotcima alkohola.
Nakon upotrebe alkoholometar i menzuru oprati toplom vodom i obrisati.

Kod mjerenja alkoholometrom s termometrom potrebno je pričekati najmanje dvije minute (ili dok se tekućina u kapilari termometra ustali na mjerenoj temperturi) kako bi termometar pokazao stvarnu temperaturu tekućine.

Alkoholometar je baždaren na 20°C. To znači da merenja trebamo vršiti pri toj temperaturi tečnosti. Ukoliko temperatura tečnosti odstupa od 20°C korekciju očitane vrednosti vršimo prema tablici priloženoj u uputstvu ili na sledeći način: za svaki °C iznad 20 °C od izmerene vriednosti oduzimamo 0,37 vol.% alkohola, dok za svaki °C ispod 20 °C izmerenoj vrednosti dodajemo 0,37 vol.% alkohola.

Zašto je bitno znati temperaturu merene tečnosti?

Alkoholometar je merilo koje deluje na principu gustoće tečnosti. Što je tečnost toplija, ona je ređa, te stoga alkoholometar tone dublje. Hladnije tečnosti su gušće pa alkoholometar uranja pliće.

Kako možemo izmeriti temperaturu destilata?

Temperaturu merenog uzorka možemo izmeriti termometrom za merenje temperature tečnosti. Termometar mora biti uronjen u tečnost (do sredine menzure) najmanje dve minute da bi pokazao tačnu temperaturu destilata.

 

Izvor: Sd-Duvančić hr.