GLIFOMARK 200ML

240.00 din.

GLIFOMARK 200ML

GLIFOMARK 200ML je neselektivni herbicid, usvaja se lisnom masom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem.

Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

Šifra proizvoda: 94073 Kategorije: , ,

Opis

GLIFOMARK 200ML

GLIFOMARK 200ML je neselektivni herbicid, usvaja se lisnom masom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem.

Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

 

Aktivna materija: glifosat IPA (480 g/l)

Formulacija: Koncentrovan rastvor (SL)

Primena: Neselektivni herbicid, usvaja se lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem.

Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprečava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

 

Preporuke i napomene: na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke.

Ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene.

Tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 14 dana posle primene.

Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene.

Slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.

Karenca: OVP

 

Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aromatičnih aminokiselina. Inhibira aktivnost enzima 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfat sintaze (EPSPS), zaustavljajući sintezu esencijalnih aminokiselina (triptofana, tirozina i fenilalanina), a time i biosintezu proteina.

Neselektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Biljke ga usvajaju listom, a dalja translokacija je i ksilemom i floemom.

Karenca a.m.: (u danima): 35 – voće, vinova loza. Radna karenca a.m.: Dok se depozit preparata ne osuši (do 6 sati posle primene).

HRAC klasifikacija a.m.: Grupa Glifosat-izopropilamonium, Glifosat-trimezium, Glifosat-kalijumova so. Organska: Ne

 

Napomena: – Ne sme se primenjivati: za uništavanje cime krompira; u zasadima voća i vinove loze mlađim od 4 godine.

Košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava posle 14 dana posle primene. Slama, odnosno suva korovska masa,sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća.

Tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene.

Ponovo puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene.

Tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda. – MBT: dva.

Title

Go to Top