Opis

Pelet ESB Tutin

Pelet ESB Tutin odličnog kvaliteta.Drvni peleti predstavljaju prefinjene homogenizovane forme goriva proizvedene od drvnog ostatka koji nastaje u procesima prerade drveta njihovim sitnjenjem do nivoa drvnog brašna, a zatim njegovim sabijanjem u posebnim presama. Njihove postojane karakteristike čine ih idelanim gorivom za automatizovane sisteme za grejanje.

Drvni peleti su cilindtričnog oblika čiji se prečnik kreće od 6 do 12 mm, a dužina od 10 do 30 mm. Sadržaj vlage se kreće od 6-10%, a energetska vrednost je izuzetno visoka što ih svrstava među najbolja goriva na bazi drveta. Karakteristike drvnih peleta zavise od više faktora među kojima se posebno izdvajaju vrsta drveta, oprema za proizvodnju, vlažnost i druge karakteristike kao sto su energetska vrednost, sadrzaj vlage, sadrzaj pepela i slicno…

Najbolja sirovina za pravljenje peleta je bukva, a nas pelet se sastoji od 70% drveta bukve i 30% meko drvo (camovina).

Pelet je visokog kvaliteta A2 koji iznosi 0.86% pepela.

Analizu peleta radi Jugoinspekt Beograd, jedina zvanicna ustanova na Srpskom trzistu.

Pelet se pakuje u dzakovima od 15 kg- komercijalno pakovanje, transportno pakovanje paleta 75dzaka- 1125kg.