Opis

Bekament BK POL Crystal 200 3/1

Bekament BK POL Crystal. BK-Pol Crystal je vodoperiva, disperziona boja visoke beline izrađena na bazi
visokokvalitetne akrilne emulzije, namenjena za unutrašnju upotrebu. Poseduje odličnu
otpornost na otiranje i pokrivnu moć, kao i dobru paropropusnost. Primenljiva je za
dekorativnu zaštitu unutrašnjih zidnih i plafonskih površina u stambenim, poslovnim i
javnim objektima, kao i tamo gde ima potrebe za povremenim čišćenjem zidnih površina.
Svrstava se u ekološke zidne boje koje nisu štetne za zdravlje ljudi i okolinu, ne sadrži
organske rastvarače.

Hemijski sastav: Vodena emulzija polimera, voda, aditivi, pigmenti i mineralni fileri.
Opasni sastojci: U skladu sa Regulativom (EC) No 1272/2008 о klаsifikаciјi, pаkоvаnju i
оbеlеžаvаnju opasnih supstanci i smeša kojom je zakonodavstveno uveden CLP/GHS
sistem klasifikacije i obeležavanja, ovaj proizvod se ne razvrstava u opasne proizvode.

Izgled: Bela ili obojena viskozna tečnost
Miris: Specifičan za polimerno vezivo
pH vrednost (EN ISO 787-9): 8-9
Sadržaj suve supstance (EN ISO 3251), %: ~70
VOC* sadržaj, g/l: < 1 (maksimalna dozvoljena vrednost A (a) 30 g/l)
Mogućnost nijansiranja u preko 500 nijansi prema Bekament ton kartama uz neograničen
izbor boja. BK-Pol Crystal se može tonirati i upotrebom sredstava za nijansiranje BK-Color
i BK-Fas Color. Ne garantujemo za potpuno podudaranje prema nijansama ton karata
drugih proizvođača, kao ni za potpunu ponovljivost nijansi.

Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, čista i suva, bez slabo vezanih delova,
masnih mrlja i sl. Odgovarajuće podloge su sve površine zaglađene kvalitetnim masama
za izravnavanje, kao i površine sa dobro prihvaćenim disperzionim ili bojama. Podlogu je
potrebno pre bojenja premazati BK-Podlogom. Vreme sušenja podloge pre nanošenja boje
iznosi min. 12 h.
U slučaju prebojavanja površina zaraženih zidnim plesnima, potrebno je izvršiti
dezinfekciju BK-Sanicid-om. U slučaju bojenja površina prebojenih uljanim bojama,
lakovima i sl. neophodno je izvršiti kompletno uklanjanje postojećih premaza.